Národní rada

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

 
 

Šemík ( petiční stánek Československa ) byl v Bratislavě kde  spolupracujeme s našimi SLOVANSKÝMI BRATRY, mělo by dojít i k ještě  širší spolupráci našich ČESKOSLOVENSKÝCH SVOBODNÝCH VYSÍLAČŮ   Video z BratiSlavy
Dnes 22.5. je ve Slavošově založeným Slavošem mužem Tety zakladateky Tetína našeho obraného hradiště, odkud je na město dobře vidět. Ani neni řeka Beronka zrovna tak správně pojmenovaná, nebot se má jmenovat Mže a tak by se dalo pokračovat dále.


Vysílání se stánkem Československa můžete sledovat na třetim pramenu Svobodného vysílače bud´ v záznamech nebo v dalších přímých přenosech. 
 
 

 Cesta k PRAMENŮM ŽIVOUCÍ PAMĚTI :

Od roku 2011 jsme vnitřně cítili propojenost s našimi předky a proto jsme hráli NÁŠ Chorál Božích bojovníků s ním jsme objížděli ČESKOSLOVENSKOU REPUBLIKU a dojeli jsme i na Slovensko, kde jsme na počátku roku 2012 podpořili uměle a na politickou objednávku vyvolanou akci GORILA …. zde jsme se na vlastní kůži přesvědčili, že ČESKOSLOVENSKO stále trvá a žije v srdcích NÁS VŠECH …. POŘÁDALI JSME NESPOČET VŠELIDOVÝCH SNĚMŮ a zradou, která byla všade kolem nás. Snažili se naše MYŠLENKY SJEDNOCENÍ  zastavit a zesměšnit ... Leč v našich srdcích stále více a silněji TATO MYŠLENKA ROSTLA …….. NA PŘELOMU roku 2015-16 jsme se na vlastní kůži přesvědčili, že politický režim Vás může uvěznit, kdy si vzpomene a to doslova v den, kdy jsme měli nahlášený SNĚM NA HRADČANSKÉM náměstí ... propustili NÁS druhý den, tedy 18.11 2015 a od té doby nemělo smysl jakoukoliv akci dopředu nahlašovat ... a tak jsme začali hledat cestu ….. začali jsme se zajímat o Husity a najednou zde byla Velká Tartárie ??? My Husité jsme se rázem stali Slovany, kteří žili v Državě Velké Tartárie. Tato nová skutečnost byla NÁM tajená tak dobře, že jsme měli pochybnosti a začali přicházet přátelé a lidé, kteří věděli o Velké Tartárii ... je na mapách ještě v dobách kolem roku 1750 ... to bylo pro NÁS jako objevit svou matku ……... hledáním a myšlením a vcítěním se ... se před NÁMI objevilo více, než jsme byli schopni pochopit ???? ptali jsme se SAMI SEBE je toto možné ??? ano je to možné,- SLOVANSKÁ DRŽAVA - VALKÁ TARTÁRIE se dnes nachází od ALJAŠKY po Berlín .. ano MY VŠICHNI JSME SLOVANÉ co zde žijeme stále a to více než 7525 let. MÁME tedy pevné kořeny a dnes víme, že po 1700 let je zde páchaná záměrná genocida na SLOVANECH !!! Že NÁS Slovany systematicky a stále dokola vyhlazují vírou KŘESŤANSKOU, KTEROU JSEM ZÁMĚRNĚ A NÁSILNĚ PŘINESLI Cyril a Metoděj! Dnes Víme, že nám tito dva křesťané sebrali NAŠE PÍSMO .. I JAZYK, který byl psán červenou barvou a psal se zleva doprava a četl se i zprava doleva. Toto poznání a uvědomění si kým jsme, NÁS vede dál cestou trnitou a klikatou za každým z NÁS. Jsme zde déle než NÁSILNÉ A KRVELAČNÉ KŘESŤANSTVÍ KTERÉ nás zabíjí ! Dnes víme, že muselo přijít něco velkého, a tak ukřižovali člověka ... který se stal jakoby mezníkem a krví ho zapsali do HISTORIE A PŘINESLI NÁM SEM, JAKOŽE CIVILIZACI! Stejně jako se stala říše ŘÍMSKÁ nejsilnější, aby padla stejně tak je dnes KŘESŤANSTVÍ před svým PÁDEM ! AMORÁLNOST TĚCHTO KNĚŽÍ A FANATISMUS LAČNÍCÍ PO KRVI A MAMONU je zde cítit na sto honů daleko !!! A jsme to MY, co víme, že naším předkem jsou Bůh Perun a Bohorodička LADA a naše vědomí o NÁS PŘICHÁZÍ K NÁM, jsme zde právě proto, abychom vše NAROVNALI A UROVNALI a díky našemu vědomí dnes VÍME, že jsme SLAVJANÉ sjednocení 4 RODů Slovanských a CELÉ NAŠE VĚDOMÍ je zde, aby NÁM BYLO k užitku a ŽIVOTU. Budeme i nadále šířit naše SLOVANSKÉ KOŘENY A NAPLNÍME SVŮJ SMYSL ŽIVOTA SJEDNOCENÍM SE OPĚTOVNĚ, A TÍM ZAVLÁDNE MÍR ve VELKÉ TARTÁRII ……. jdeme SLOVANŮM A SAMI SOBĚ PŘÍKLADEM, OBNOVÍME DRŽAVU ČESKOSLOVENSKOU a krok za krokem k Velké Tartárii a Slovanskému RODu, který před 7525 lety PORAZIL ČÍNU ! Důkaz je na nádvoří Pražského Hradu v sousoší Sv. Jiří, který kopím ZABIJÍ DRAKA (ČÍNU). POTÉ BYLA ČÍNA DONUCENA NÁMI SLAVJANY, ABY POSTAVILA VELKOU ZEĎ, ke které se nesměla přiblížit ani na dostřel ….. toto vše je nám tajeno a hledat a cítit toto vše je nám dáno a MY Rádi tyto...MYŠLENKY šíříme. Je to naše poznání, které se opírá o skutečnosti a je zakořeněné v našem Slovanství ..

 

Cesta Československem je v Plzni slavnostně započatá - ŽIVÉ PRAMENY

 
 

OBNOVENÍ ČESKOSLOVENSKA

 
 
 

Svjatoč


Symbol Duchovního Zrození a Osvícení
Velké Rasy. Tento symbol v sobě spojuje: OhnivýKolovrat (Zrození), pohybující se v Mnohoúhelníku (Život lidský), který sjednotil v jedno Božský Zlatý Kříž (Osvícení) i Nebeský Kříž (Duchovnost).

Symbol Rasy

Symbol Vesmírného Svazu Čtyř Velkých Národů, Árijů a Slovanů. Národy Árijů spojily dohromady Rody a Kmeny: da´Árijů a ch´Árijů, Národy Slovanů: Svatorusů a Rassénů. Tato jednota Čtyř Národů je označována symbolem Inglii na Nebeském Prostranství. Sluneční Inglii přesekává stříbrný meč (Rasa a svědomí) s Ohnivou rukojetí (Čisté úmysly) a nasměřovaný ostřím dolů, což symbolizuje ochranu a obranu Starodávné Moudrosti Velké Rasy od rozličných sil Tmy.

                                 Soud Akce vápno - Osvobozující rozsudek


 

Odkaz na facebook zde:


 

Již brzo se setkáme u Vás s PETIČNÍM STÁNKEM OBČANŮ ČSFR za Vámi vyjedeme a budeme s vámi diskutovat o ČESKOSLOVENSKU které stále trvá vice i poslechu zde http://www.svobodny-vysilac.cz/?p=8457 těšíme se na Vás .....

 

 


Všem mým přátelům na VĚDOMOST SE DÁVÁ :) PETIČNÍ STÁNEK OBČANŮ ČSFR bude veřejně představen 1.10 na VYŠEHRADĚ na setkání přátel Svobodného Vysílače v hospudce na Hradbách :) těším se na Vás všechny a moc děkuji všem za spolupráci a pomoc Zdeněk Ponert

  ŽIVĚ - Z.Ponert - Vše o referendu v občanském podání           
    
    
Čt, 6. října, 18:OO - 19:30    na Svobodném vysílači

 

ŽÁDÁM VŠECHNY SVÉ PŘÁTELE ABY SE K TOMUTO VYJÁDŘILI JAK SELSKÝM ROZUMEM TAK PRÁVNĚ žádám o právní a selskej rozum a rozbor PAN DUBČEK BYL POUČEN A ON VĚDĚL PROČ TENTO ZÁKON NAPSAL A NECHAL SCHVÁLIT 424/1991 ptejme se proč zemřel ???OBČANÉ přečtěte si PROSÍM TOTO je možné že toto stále platí ??? no je jisté že to platilo právě v roce 1992 ŽE NÁS ROZDĚLILI PORUŠENÍM TOHOTO ZÁKONA !! ONI VŠICHNI BYLI POLITIČTÍ ZÁSTUPCI A ČLENOVÉ POLITICKÝCH STRAN!!.......tím PORUŠILI zákon č.424/1991 za který pan DUBČEK POLOŽIL ŽIVOT ČEST JEHO PAMÁTCE http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-424                
              za  
www.narodnirada-skde.cz Zdeněk Ponert

Minulý tejden sem s přáteli podal trestní oznámení na neznámého pachtele za porušení ÚSTAVNÍHO ZÁKONA č.327/1991 a následné rozdělení ČSFR. Zde je formulář pro každého OBČANA ČSFR abych mohl podat toto trestní oznámení ...ČESKOSLOVENSKO STÁLE TRVÁ A NENÍ ČLENEM EU ani NATO!! Není vázáno ničím co se od té doby stalo !! vše bude anulováno a máme právo začít znovu!! Děkuji za sdílení a připojení se k podání ...ale tím toto nekončí tím to jen začíná dále bude následovat cesta hromadné žaloby na stát!!

TRESTNÍ OZNÁMENÍ
STÁHNOUT

6.2.
SKUTEČNÁ DEMOKRACIE
V ČINECH


HRADČANSKÉ
NÁMĚSTÍ
        SKUTEČNÁ DEMOKRACIE se dne 6.února 2016 zúčastní demonstrace s naším petičním stánkem.

 

Zde se můžete sami přesvědčit, jací občanští aktivisté jsou a komu posluhují, když toto říkají nám, lidem. A proto tento NÁVRH ÚSTAVNÍHO ZÁKONA O REFERENDU chtějí, aby posloužil jen a jen fašistickým politickým stranám k udržení moci. A to bez vůle a i proti vůli lidu ČSFR. Zde si udělejte vlastní názor na tyto "aktivisty".
                                                                                                              Zdeněk Ponert

PS: Nejenom, že jim bouráme jejich dogma!Vláda jen skrze politické strany!
 
 
 
 
 
 
 
   Strategie SKDE  v cestě ke SKUTEČNÉ DEMOKRACII

 1) tiskněte a podepisujte KNIHU LIDU ČSFR
 2) šiřte vědomí o rádiu SVOBODNÝ VYSÍLAČ (www.svobodny-vysilac.cz)                                                                                                                                              
 3) potřebujeme aby lidé šli jako veřejnost k soudům a tlačili na svědomí soudců.
  
  
Lidé zapojte se, jen jednota za myšlenky může změnit svět v lepší.


 
STÁHNOUT KNIHU K TISKU Z ULOŽIŠTĚZde vlevo je možné Knihu stáhnout po kliknutí na ni z Uložiště a následně je možné Knihu vytisknout. Doporučujeme 21 podpisových listů a to znamená, že jedna plně podepsaná kniha bude obsahovat 1.050 podpisů.

počítadlo.abz.cz

Vzhledem k tomu, že dle našeho podezření policie znemožnila lidem vstup na Hradčanské náměstí 17.11.2014 tím, že zablokovala hradní schody a ulice vedoucí na náměstí, žadáme ty z lidí, jimž nebyl vstup na náměstí v tento den umožněn, aby napsali na mail nebo volali či napsali SMS na číslo 737 708 311 nebo na telefonní číslo Zdeňka Ponerta. Tím, že policie uzavřela náměstí jen kvůli příjezdu prezidentů na půl dne a pak na jiném náměstí na prezidenty nechala házet vejce ukazuje, jaké jsou snahy Národní radu - SKDE umlčet pro jejich požadavky a druhé, jež plodí násilí, nechají beztrestně házet odpadky a vejce. Kdo tedy nebyl vpuštěn na náměstí, ať se prosím ohlásí. Tým šiřitelů skutečné demokracie děkuje a přeje mnoho sil a vytvrvalosti.                                  

 
 
 
 
Kauza Vítkov. Rozhovor.
Kauza Vítkov. Video dokazující falešené obvinění Zdeňka Ponerta.


 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky