Národní rada - SKDE - www.narodnirada-skde.cz.

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Cesta Československem je v Plzni slavnostně započatá - ŽIVÉ PRAMENY

 

Svjatoč


Symbol Duchovního Zrození a Osvícení
Velké Rasy. Tento symbol v sobě spojuje: OhnivýKolovrat (Zrození), pohybující se v Mnohoúhelníku (Život lidský), který sjednotil v jedno Božský Zlatý Kříž (Osvícení) i Nebeský Kříž (Duchovnost).

 

Symbol Rasy

Symbol Vesmírného Svazu Čtyř Velkých Národů, Árijů a Slovanů. Národy Árijů spojily dohromady Rody a Kmeny: da´Árijů a ch´Árijů, Národy Slovanů: Svatorusů a Rassénů. Tato jednota Čtyř Národů je označována symbolem Inglii na Nebeském Prostranství. Sluneční Inglii přesekává stříbrný meč (Rasa a svědomí) s Ohnivou rukojetí (Čisté úmysly) a nasměřovaný ostřím dolů, což symbolizuje ochranu a obranu Starodávné Moudrosti Velké Rasy od rozličných sil Tmy.

                                 Soud Akce vápno - Osvobozující rozsudek


Odkaz na facebook zde:


Již brzo se setkáme u Vás s PETIČNÍM STÁNKEM OBČANŮ ČSFR za Vámi vyjedeme a budeme s vámi diskutovat o ČESKOSLOVENSKU které stále trvá vice i poslechu zde http://www.svobodny-vysilac.cz/?p=8457 těšíme se na Vás .....

 


Všem mým přátelům na VĚDOMOST SE DÁVÁ :) PETIČNÍ STÁNEK OBČANŮ ČSFR bude veřejně představen 1.10 na VYŠEHRADĚ na setkání přátel Svobodného Vysílače v hospudce na Hradbách :) těším se na Vás všechny a moc děkuji všem za spolupráci a pomoc Zdeněk Ponert

  ŽIVĚ - Z.Ponert - Vše o referendu v občanském podání           
    
    
Čt, 6. října, 18:OO - 19:30    na Svobodném vysílači

ŽÁDÁM VŠECHNY SVÉ PŘÁTELE ABY SE K TOMUTO VYJÁDŘILI JAK SELSKÝM ROZUMEM TAK PRÁVNĚ žádám o právní a selskej rozum a rozbor PAN DUBČEK BYL POUČEN A ON VĚDĚL PROČ TENTO ZÁKON NAPSAL A NECHAL SCHVÁLIT 424/1991 ptejme se proč zemřel ???OBČANÉ přečtěte si PROSÍM TOTO je možné že toto stále platí ??? no je jisté že to platilo právě v roce 1992 ŽE NÁS ROZDĚLILI PORUŠENÍM TOHOTO ZÁKONA !! ONI VŠICHNI BYLI POLITIČTÍ ZÁSTUPCI A ČLENOVÉ POLITICKÝCH STRAN!!.......tím PORUŠILI zákon č.424/1991 za který pan DUBČEK POLOŽIL ŽIVOT ČEST JEHO PAMÁTCE http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-424                
              za  
www.narodnirada-skde.cz Zdeněk Ponert

Minulý tejden sem s přáteli podal trestní oznámení na neznámého pachtele za porušení ÚSTAVNÍHO ZÁKONA č.327/1991 a následné rozdělení ČSFR. Zde je formulář pro každého OBČANA ČSFR abych mohl podat toto trestní oznámení ...ČESKOSLOVENSKO STÁLE TRVÁ A NENÍ ČLENEM EU ani NATO!! Není vázáno ničím co se od té doby stalo !! vše bude anulováno a máme právo začít znovu!! Děkuji za sdílení a připojení se k podání ...ale tím toto nekončí tím to jen začíná dále bude následovat cesta hromadné žaloby na stát!!

TRESTNÍ OZNÁMENÍ
STÁHNOUT

6.2.
SKUTEČNÁ DEMOKRACIE
V ČINECH


HRADČANSKÉ
NÁMĚSTÍ
        


 


SKUTEČNÁ DEMOKRACIE se dne 6.února 2016 zúčastní demonstrace s naším petičním stánkem.

Zde se můžete sami přesvědčit, jací občanští aktivisté jsou a komu posluhují, když toto říkají nám, lidem. A proto tento NÁVRH ÚSTAVNÍHO ZÁKONA O REFERENDU chtějí, aby posloužil jen a jen fašistickým politickým stranám k udržení moci. A to bez vůle a i proti vůli lidu ČSFR. Zde si udělejte vlastní názor na tyto "aktivisty".
                                                                                                              Zdeněk Ponert

PS: Nejenom, že jim bouráme jejich dogma!Vláda jen skrze politické strany!
 
 
 
   Strategie SKDE  v cestě ke SKUTEČNÉ DEMOKRACII

 1) tiskněte a podepisujte KNIHU LIDU ČSFR
 2) šiřte vědomí o rádiu SVOBODNÝ VYSÍLAČ (www.svobodny-vysilac.cz)                                                                                                                                              
 3) potřebujeme aby lidé šli jako veřejnost k soudům a tlačili na svědomí soudců.
  
  
Lidé zapojte se, jen jednota za myšlenky může změnit svět v lepší.


STÁHNOUT KNIHU K TISKU Z ULOŽIŠTĚZde vlevo je možné Knihu stáhnout po kliknutí na ni z Uložiště a následně je možné Knihu vytisknout. Doporučujeme 21 podpisových listů a to znamená, že jedna plně podepsaná kniha bude obsahovat 1.050 podpisů.

počítadlo.abz.cz

Vzhledem k tomu, že dle našeho podezření policie znemožnila lidem vstup na Hradčanské náměstí 17.11.2014 tím, že zablokovala hradní schody a ulice vedoucí na náměstí, žadáme ty z lidí, jimž nebyl vstup na náměstí v tento den umožněn, aby napsali na mail nebo volali či napsali SMS na číslo 737 708 311 nebo na telefonní číslo Zdeňka Ponerta. Tím, že policie uzavřela náměstí jen kvůli příjezdu prezidentů na půl dne a pak na jiném náměstí na prezidenty nechala házet vejce ukazuje, jaké jsou snahy Národní radu - SKDE umlčet pro jejich požadavky a druhé, jež plodí násilí, nechají beztrestně házet odpadky a vejce. Kdo tedy nebyl vpuštěn na náměstí, ať se prosím ohlásí. Tým šiřitelů skutečné demokracie děkuje a přeje mnoho sil a vytvrvalosti.                                  

 
 
 
 
Kauza Vítkov. Rozhovor.
Kauza Vítkov. Video dokazující falešené obvinění Zdeňka Ponerta.
 


 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky